Begeleiding

Dyslexie

Heb je dyslexie, dan ondersteunen we je zo optimaal mogelijk. Dit gebeurt in nauw overleg met jou en met je ouder(s)/verzorger(s).

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend. Op basis van de uitkomsten van deze screening wordt besproken wat er verder nodig is voor optimale begeleiding.

Huiswerkbegeleiding

Leerkring Huiswerkbegeleiding begeleidt leerlingen met het maken en leren van hun huiswerk. Leerkring verzorgt deze begeleiding op onze locatie, elke middag vanaf 15:15 uur. De kosten voor deze begeleiding voor minimaal drie dagen per week: € 215,- per maand.

Peertutors…

zijn leerlingen vanaf klas 3 die aan andere leerlingen bijles geven en/of begeleiden bij onder meer opdrachten, huiswerk en plannen.

Schoolmaatschappelijk werker

Soms lopen zaken niet zoals je het zelf graag zou willen. Misschien lukt het je niet om in je eentje uit een vervelende situatie te komen of gaat het niet lekker op school. De schoolmaatschappelijk werker kan met je meedenken, je adviseren en je leren omgaan met dingen die jij lastig vindt.

De schoolmaatschappelijk werker gaat zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als ze anderen, bijvoorbeeld je ouder(s) of iemand van school, bij de gesprekken betrekt, gebeurt dat altijd in overleg met jou.

Je kunt zelf bij de schoolmaatschappelijk werker binnenlopen of een afspraak maken per mail of telefoon. De zorgcoördinator of de coach kan jou ook aanmelden of verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

Contactpersoon schoolmaatschappelijk werker: mw. W. van Dijk

Vertrouwenspersoon

Op het Insula College vinden we het belangrijk om te zorgen voor een veilig leef– en werkklimaat, waarin respectvol met elkaar omgaan heel gewoon is. Binnen de school verwachten wij dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt.

Ongewenste aandacht (al dan niet seksueel getint) van volwassenen en jongeren in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die vervelend zijn, horen bij ons op school en ook elders niet thuis! Dit geldt ook voor pesten en discriminatie. Toch kan dit op onze school voorkomen.

Als een leerling van school met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, kan hij een beroep doen op onze vertrouwenspersoon mw. H.D. Nijman

Zorgcoördinator

Als docenten stoornissen of belemmeringen signaleren, geven zij deze signalen door aan de coach. Indien nodig of wenselijk neemt de coach contact op met de zorgcoördinator. Deze stelt samen met de coach een actieplan op dat met de ouders besproken wordt.

De zorgcoördinator:
drs. E.D. Visser-Bakker